διαμεσολαβητής για χωρισμένους γονείς

Χωρισμένοι γονείς: Ο θεσμός του διαμεσολαβητή και όλες οι οι νέες διατάξεις που αλλάζουν το «μετά» ενός διαζυγίου

Πολύ σημαντικές διατάξεις -που υπήρξαν πάγια αιτήματα εδώ και δεκαετίες της ελληνικής κοινωνίας – για την προστασία των ανήλικων παιδιών όταν οι γονείς αποφασίσουν να διασπάσουν τον έγγαμο βίο περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο αναμορφώνεται το κεφάλαιο εκείνο του Οικογενειακού Δικαίου που αφορά τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Το εν λόγω […]