διάνοιες

Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που έχουν οι μεγαλοφυΐες

Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει πως οι πολύ έξυπνοι άνθρωποι έχουν όλοι (σχεδόν) ορισμένα βασικά γνωρίσματα, από τα οποία τα παρακάτω 7 είναι τα πιο συνηθισμένα. Πρώτον, οι διάνοιες φαίνεται πως δεν καπνίζουν. Μια ισραηλινή μελέτη του 2010 αντιπαρέβαλε τον δείκτη νοημοσύνης (IQ) 20.000 νέων ατόμων με το αν ήταν καπνιστές ή όχι και το κάπνισμα. […]