Γνωστή αλυσίδα εστιατορίων κλείνει τα καταστήματά της στις επίμαχες πόλεις

Γνωστή αλυσίδα εστιατορίων κλείνει τα καταστήματά της στις επίμαχες πόλεις