Ένα κλάσμα μόνο των πραγματικών μολύνσεων

Ένα κλάσμα μόνο των πραγματικών μολύνσεων