Τι λένε οι πληροφορίες για το περιστατικό;

Τι λένε οι πληροφορίες για το περιστατικό;