Τι ισχύει από την Παρασκευή στο νησί;

Τι ισχύει από την Παρασκευή στο νησί;