Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του;

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του;