Εσείς τι γνωρίζετε για τα διάσημα σήματα των αυτοκινήτων;
Αυτοκίνητο

Εσείς τι γνωρίζετε για τα διάσημα σήματα των αυτοκινήτων;

Εσείς τι γνωρίζετε για τα διάσημα σήματα των αυτοκινήτων;

Τι συμβολίζει το αλογάκι στο λογότυπο της Ferrari; Γιατί η Subaru έχει στο σήμα της αστέρια; Τι σημαίνουν τα χρώματα της BMW; Υπάρχει πάντα μια ιστορία πίσω από τα εμπορικά σήματα των αυτοκινήτων που μπορεί να τα βλέπουμε κάθε μέρα αλλά ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε πότε, πού και πώς σχεδιάστηκαν. Επιπλέον, είναι πιο απίθανο να γνωρίζουμε τι σημαίνουν και τι αντιπροσωπεύουν για κάθε εταιρεία.

Επιλέξαμε 15 χαρακτηριστικά σύμβολα-λογότυπα και σας παρουσιάζουμε τι ακριβώς αναπαριστούν και τι σημαίνουν.