“Εκτόξευσε” τον πληθυσμό των χελώνων στην περιοχή!

“Εκτόξευσε” τον πληθυσμό των χελώνων στην περιοχή!