Με την ανοχή της μητέρας το μαρτύριο του παιδιού

Με την ανοχή της μητέρας το μαρτύριο του παιδιού