Οι παιδικές φωτογραφίες του με αφορμή τη γιορτή του

Οι παιδικές φωτογραφίες του με αφορμή τη γιορτή του