Τι δήλωσε η Σοφία Κουρτίδου;

Τι δήλωσε η Σοφία Κουρτίδου;