Φροντίζει να πάρει τα μέτρα της για τον κορωνοϊό

Φροντίζει να πάρει τα μέτρα της για τον κορωνοϊό