Τι δουλειά θα κάνουν όταν εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα;

Τι δουλειά θα κάνουν όταν εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα;