Μπουχάρια

Χρώμα Ελλάδας – Μπουχάρια/Νοχτάρια: Δείτε από ψηλά την εντυπωσιακή μικρή «Καππαδοκία» της Κοζάνης!

Εντυπωσιακά βίντεο από τις ομορφιές της Ελλάδας δίνουν τα drones όπως τα δύο παρακάτω που προέρχονται από την Κοζάνη. Εσείς γνωρίζετε τα Μπουχάρια και τα Νοχτάρια; Πρόκειται για τη μικρή Καππαδοκία της Κοζάνης, μοναδικές γεωμορφές στον ελλαδικό χώρο που δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση του εδάφους. Μπουχάρια: Χωμάτινες κολώνες που στις κορυφές τους έχουν σχιστολιθικές πλάκες […]