Ποια θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες;

Ποια θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες;