Ποια ζώδια ευνοούνται από τα άστρα

Ποια ζώδια ευνοούνται από τα άστρα