Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στον Καρκίνο

Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στον Καρκίνο